WELKOM

OKRA heeft een missie

 • Een beweging van, voor en met gepensioneerden of mensen in dezelfde levensfase.
 • Een open, kristelijke, respectvolle en actieve beweging. De beginletters van deze woorden vormen de naam OKRA.
 • Een beweging met waarden. De universele rechten van de mens, het Evangelie en de fundamentele democratische waarden zijn haar richtsnoer in een open pluralistische geest met ruimte voor alle gezindten.

OKRA heeft een aanbod

 • Contact en vriendschap centraal.
 • Het aanbod even verscheiden als de groep 55-plussers.
 • Kwaliteit voor alles.
 • Hier meteen een greep uit het aanbod: fietstocht, museumbezoek, cursus Photoshop, voordracht over de islam, samenzang, bloemschikken, reis naar de Algarve of China, discussiemiddag over zingeving en kookles.
 • Mee te maken dicht bij huis of wat verder weg.
 • Omringd door leeftijdgenoten.
 • Tien keer per jaar een ledenmagazine om u tegen te zeggen.
 • Dit alles best betaalbaar.

OKRA behartigt de belangen van 55-plussers

 • Info en service over pensioenen, inkomen en zorgvoorzieningen.
 • Info over wonen, mobiliteit en een pak andere onderwerpen die 55-plussers aanbelangen.
 • Acties voor de belangen van 55-plussers: daar waar de beslissingen genomen worden maar ook via beïnvloeding van de lokale politiek, manifestaties en ludieke acties.

OKRA bouwt aan een sterke vrijwilligersbeweging

 • Op alle niveaus gedragen door democratisch verkozen vrijwilligers.
 • Ontzettend veel kansen om als vrijwilliger aan de slag te gaan.
 • Aan coaching geen gebrek: vorming, begeleiding, vrijwilligersstatuut en zo meer.